[Thời Báo Tài Chính Việt Nam – Cơ quan của Bộ Tài Chính] Chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả kiểm toán nội bộ

Các diễn giả chuyên về tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ đã giải đáp, cung cấp thông tin và chia sẻ nhiều giải pháp liên quan đến việc triển khai, vận hành chức năng kiểm toán nội bộ cho gần 400 đại diện đến từ các doanh nghiệp. Bà Lê Thị Tuyết Nhung […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam thực trạng và giải pháp

Ngày 28/10/1997, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 832-TC/QĐ/CĐKT về việc ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ (KTNB) áp dụng cho các doanh nghiệp (DN) Nhà nước. Thực tế, sau 20 năm vận dụng Quy định trên, đã tồn tại rất nhiều những hạn chế từ quan điểm, […]

Xem chi tiết