CFO và phòng tài chính cần kích hoạt giá trị của dữ liệu – Từ Laura Leka, Giám đốc kỹ thuật cấp cao, Hỗ trợ kế toán toàn cầu, IFAC

Tin doanh nghiệp Tin Kế Toán - Tài Chính Tin tức chung
Facebook0
LinkedIn

Dữ liệu là một trong những tài sản lớn nhất mà một công ty có, trị giá tới 30% vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, nhiều công ty không quản lý dữ liệu của họ đúng cách, thường bỏ qua loại tài sản giá trị này.

Đó là thông điệp từ chuyên gia định giá dữ liệu Herman Heyns, CEO của Anmut, người gần đây đã trình bày với những Kế toán viên chuyên nghiệp của IFAC. Ông giải thích tại sao việc hiểu và quản lý dữ liệu đúng cách là rất quan trọng đối với các công ty và CFO, để tạo ra kết quả tốt hơn cho khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, xã hội và các bên liên quan.

Một lượng dữ liệu giá trị đáng kể nằm ngoài bảng cân đối kế toán. Để ra quyết định hiệu quả trong chuỗi đầu tư vốn, cần có sự hiểu biết lớn hơn về những gì thúc đẩy giá trị và các chiến lược dài hạn để tạo ra giá trị bền vững. Giả sử, dữ liệu là một trong những yếu tố vô hình lớn nhất, tăng khả năng hiển thị của cả tổ chức và với các nhà đầu tư là chìa khóa cho sự thành công trong tương lai của tổ chức đó.

Dữ liệu là tài sản không phải là hàng hóa

Trong khi dữ liệu có thể được mua và bán, phần lớn dữ liệu mà một công ty sở hữu nắm giữ có giá trị nội bộ to lớn cho doanh nghiệp.

Để hiểu được giá trị này, trước tiên, một tổ chức cần xác định điều gì thúc đẩy việc tạo ra giá trị, sau đó xem xét các bộ dữ liệu hỗ trợ các trình điều khiển giá trị này. Để có thể quản lý dữ liệu, cần có một kho dữ liệu, cũng như các cơ chế để đo lường nó (xem hộp ví dụ về phương pháp luận).

 

Trình điều khiển giá trị mẫu trong ngành dược

 • Phê duyệt thuốc
 • Kênh phân phối
 • Hoạt động M&A
 • Tuân thủ pháp luật
 • Quản lý / nhân viên

 

Định giá dữ liệu

Anmut sử dụng các phương pháp định giá dữ liệu khác nhau tùy thuộc vào loại tổ chức và mục đích:

 • Định hướng thị trường – được sử dụng cho các công ty niêm yết công khai để xác định giá trị dữ liệu tổng thể ở cấp doanh nghiệp.
 • Giá trị thị trường của tệp dữ liệu – mở rộng cách tiếp cận theo hướng thị trường để gán giá trị ở mức tệp dữ liệu.
 • Định hướng theo sáng kiến – được sử dụng để đánh giá giá trị dữ liệu và sự sẵn sàng cho các dự án chuyển đổi kỹ thuật số.
 • Định hướng các bên liên quan – tính toán một giá trị cho mỗi bên liên quan và các bộ dữ liệu liên quan đến họ.
 • Giá trị giao dịch – phương pháp chứng nhận định giá cho dữ liệu có thể giao dịch

 

Điều này quan trọng để xem xét:

 • Dữ liệu nào cần được bảo vệ (đó là dữ liệu dành riêng cho công ty)?
 • Dữ liệu nào cần được chia sẻ với chuỗi cung ứng?
 • Dữ liệu nào là rủi ro (và nên được xóa)?
 • Dữ liệu nào có thể được bán?

 

Định giá dữ liệu theo thuật ngữ tiền tệ có thể giúp thay đổi quan điểm trong một tổ chức để suy nghĩ về dữ liệu như một tài sản và cũng có thể tăng tầm nhìn về tầm quan trọng của dữ liệu ở cấp điều hành. Giống như bất kỳ tài sản quan trọng nào khác trong một doanh nghiệp, dữ liệu đòi hỏi sự quản lý phù hợp và cần được sở hữu và quản lý với quyền hạn phù hợp ở cấp độ hội đồng quản trị.

Để quản lý dữ liệu hiệu quả, các công ty cần các cấu trúc quản trị nhất quán để đo lường chất lượng và giá trị của dữ liệu. Cũng cần phải được chỉ định chủ sở hữu dữ liệu chịu trách nhiệm thúc đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn với dữ liệu. Nếu dữ liệu được coi là một tài sản, thì đó là về việc cải thiện lợi tức đầu tư từ tài sản đó.

Việc xem xét dữ liệu như một tài sản đáng kể đặt ra câu hỏi liệu nó có nên được công nhận trên bảng cân đối kế toán hay không. Câu trả lời cho điều này hiện tại là không. Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo các tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết lập tốt. Quá trình định giá dữ liệu chưa phải chịu cùng một mức độ nghiêm ngặt, nhưng có thể mang lại mức độ tin cậy đủ cao để hội đồng quản trị đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong nội bộ và để các nhà đầu tư tin tưởng rằng một công ty đang đo lường và quản lý dữ liệu.

Ví dụ: Hiểu dữ liệu như là một tài sản cung cấp cho việc phân bổ vốn và nhắm mục tiêu đầu tư tốt hơn, nơi dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện các quyết định và tăng cường tạo ra giá trị cho các bên liên quan chính. Làm việc từ góc độ các bên liên quan, Herman đã đưa ra một ví dụ về một cơ quan đường cao tốc đang tìm cách tăng công suất của mạng lưới đường bộ. Dữ liệu cung cấp nền tảng để tăng công suất bằng cách tối ưu hóa lưu lượng giao thông thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhiều hơn.

 

Tận dụng giá trị của dữ liệu đòi hỏi phải đầu tư vào dữ liệu trước khi đầu tư vào công nghệ

Các công ty biết rằng dữ liệu là quan trọng, nhưng thường không biết dữ liệu nào là ở mức độ nào của quan trọng. Hàng tỷ đô la được chi cho các sáng kiến kỹ thuật số và phân tích, nhưng tỷ lệ thành công trong số này có thể thấp. Tại sao? Bởi vì họ bắt đầu với công nghệ chứ không phải vấn đề kinh doanh. Hầu hết các sáng kiến đều có bằng chứng khái niệm cao, chẳng hạn như cải thiện trải nghiệm của khách hàng hoặc giảm chi phí, nhưng, khi thực hiện, các tổ chức nhận ra rằng dữ liệu không có ở đó để đưa ra kết quả dự kiến.

Đầu tư vào dữ liệu là trách nhiệm quản trị cơ bản cần được quản lý và sở hữu ở cấp độ hội đồng quản trị. Để có thể trích xuất giá trị từ dữ liệu, các hội đồng cần phải hiểu danh mục dữ liệu của họ, đảm bảo quản trị và quản lý dữ liệu và đưa ra chiến lược dữ liệu.

Có khả năng có một mối liên hệ giữa đầu tư vào dữ liệu và đầu tư vào công nghệ. Do đó, mối quan hệ giữa CFO và CIO / CDO rất quan trọng. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bất kỳ triển khai công nghệ nào đều được xem từ lăng kính về giá trị doanh nghiệp và không thông qua lăng kính của các hệ thống và quy trình. Điều này sẽ đảm bảo không có yếu tố quan trọng trong kinh doanh bị cắt trong quá trình thực hiện.

 

Vai trò của CFO và phòng tài chính trong việc tận dụng giá trị của dữ liệu như một tài sản là gì?

Do có được quyền truy cập trực tiếp vào hội đồng quản trị và nhóm quản lý điều hành, quan điểm của họ trong toàn tổ chức, các CFO, với sự hỗ trợ của phòng tài chính, có vị trí duy nhất để đóng vai trò nòng cốt trong việc tận dụng và quản lý dữ liệu như một tài sản.

Ủy ban PAIB đã xác định các hành động sau đây đối với CFO và phòng tài chính, để nâng cao vai trò của họ trong việc tận dụng giá trị của dữ liệu như một tài sản:

 

Ủng hộ cả bên trong và bên ngoài về giá trị của dữ liệu

 • Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu (ưu tiên và cấp thiết)
 • Đảm bảo được quản lý cấp cao thâu tóm
 • Nâng cao nhận thức về vai trò của phòng tài chính như một người tạo ra tất cả các chức năng kinh doanh
 • Phát triển các chương trình thí điểm để chứng minh giá trị của dữ liệu, ví dụ: phát triển sản phẩm từ dữ liệu

 

Xây dựng quản trị dữ liệu, bao gồm quyền sở hữu và trách nhiệm

 • Đảm bảo quản lý hiệu quả các dữ liệu, bao gồm việc lưu trữ, truy cập và bảo mật
 • Thiết lập quy trình kinh doanh để quản lý tài sản dữ liệu
 • Ổ đĩa làm bảo vệ dữ liệu, đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu
 • Thiết lập KPI để sử dụng / đầu tư dữ liệu

 

Giáo dục và đào tạo

 • Đầu tư xây dựng tài năng và kỹ năng trong phòng tài chính là việc tập trung vào dữ liệu và kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích
 • Tổ chức đào tạo rộng hơn về quản lý dữ liệu

 

Nhìn xa hơn tổ chức để thực hành định giá dữ liệu tốt nhất

 • Xác định điểm chuẩn
 • Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng để chia sẻ và trao đổi ý tưởng

 

Laura Leka, Giám đốc kỹ thuật cấp cao, Hỗ trợ kế toán toàn cầu, IFAC

Theo ifac.org

 

Link bài gốc tiếng anh: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/cfo-and-finance-function-need-enable-value-data

 

Đọc thêm

 

 

 

 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.