Nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoạt động ngân hàng

(BKT)Công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ góp phần quản trị hoạt động của các ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy nhiên, tại một số tổ chức tín dụng (TCTD), hoạt động của Ban kiểm soát còn chưa thực sự chủ động, hiệu quả. Theo NHNN, việc thực hiện tốt […]

Xem chi tiết

Đổi mới kiểm soát nội bộ trong các tổ chức tín dụng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

TS. Nguyễn Phương Thảo – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 09:16 19/08/2023 Kiểm soát nội bộ là một phần cốt lõi trong hoạt động kế toán, tài chính và kiểm toán nội bộ. Hiện nay, xu hướng chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến tất cả […]

Xem chi tiết

Tình huống hy hữu: Tập đoàn FLC không còn người trong kiểm toán nội bộ?

Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức. Ngày 9/1, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ của […]

Xem chi tiết

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại TCTD

Chiều 11/8, NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng (TCTD). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban […]

Xem chi tiết

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình: Phát triển chức năng kiểm soát rủi ro, hướng tới mô hình kiểm toán nội bộ

TBTCO) – Kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát triển chức năng kiểm soát rủi ro, trên cơ sở đó từng bước thực hiện kiểm toán nội bộ… là một trong những điểm trọng tâm của cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra mà Kho bạc Nhà nước […]

Xem chi tiết