Thay đổi trong bộ phận Kiểm toán Nội bộ và phát triển mục đích kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Đại dịch đã buộc chúng ta phải thay đổi. Tuy nhiên, khi đã thoát khỏi những hạn chế, điều chúng ta cần chú trọng là các chức năng KTNB phải tiếp tục tập trung vào việc cải tiến liên tục. Cùng TeamMate và Smart Train khám phá các cách để thành công trong việc thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) và làm thế nào để tiến hành kiểm toán doanh nghiệp thông qua sự thay đổi này nhé!

Xem chi tiết

[Cập nhật] Các điểm mới trong kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp

Ra đời cách đây hơn 60 năm nhưng kiểm toán nội bộ (KTNB) chỉ thực sự phát triển từ sau các vụ gian lận tài chính những năm 2000-2001. Tính đến nay, KTNB đã được thừa nhận trên 165 quốc gia như một nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp. Chức năng kiểm toán nội bộ […]

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập

Nhiều người thắc mắc sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khác nhau như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng đi qua một số đặc điểm của 2 vị trí này để tìm ra sự khác biệt này VỀ TÊN GỌI & MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: KIỂM TOÁN […]

Xem chi tiết