Kiểm toán hoạt động trong các NHTM ở VN – Những mặt tồn tại

Thời gian qua, những biến động của thị trường tài chính đã làm gia tăng những rủi ro tài chính trong các ngân hàng thương mại (NHTM). Xuất phát từ thực tế đó, các ngân hàng thương mại cần có một công cụ hữu hiệu để có thể đánh giá được tính hiệu quả, hiệu […]

Xem chi tiết

Chuyển đổi hoạt động Kiểm toán nội bộ: sự cần thiết & giải pháp định hướng đối với các NHTM VN (P.3)

Thứ năm, phân tích số liệu (data analytics). Theo PWC, kiểm toán nội bộ tiếp tục tìm kiếm cơ hội cung cấp các sáng kiến sâu hơn và đóng góp giá trị cho tổ chức trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng từ các nhóm đối tượng liên quan, gia tăng các quy […]

Xem chi tiết

Chuyển đổi hoạt động Kiểm toán nội bộ: sự cần thiết & giải pháp định hướng đối với các NHTM VN (P.2)

Thứ hai, cấu trúc tổ chức. Phụ thuộc vào từng ngân hàng mà cấu trúc của kiểm toán nội bộ có thể khác nhau. Cấu trúc thường thấy là phòng hoặc trung tâm. Các kiểm toán viên nội bộ được chia tách theo khu vực địa lý hoặc theo các khối kinh doanh hoặc các […]

Xem chi tiết

Chuyển đổi hoạt động Kiểm toán nội bộ: sự cần thiết & giải pháp định hướng đối với các NHTM VN (P.1)

Hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam bao gồm các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Các ngân hàng thương mại được cấp phép thực hiện cung cấp các sản […]

Xem chi tiết