Kế hoạch tài chính – ngân sách 5 năm tới tính đến cả ảnh hưởng của Covid-19

Tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 vẫn giảm khoảng 60 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020 và ưu tiên bố trí tăng chi cho đầu tư phát triển. Giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 – 7%. Chiều 5/11, phát biểu trước […]

Xem chi tiết

Công khai, minh bạch ngân sách ngày càng được cải thiện

(TBTCVN) – Kết quả khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách mở 2019 vừa được công bố cho thấy, điểm số công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so với năm 2017. Đây là kết […]

Xem chi tiết