Kiểm toán nội bộ tại một số nước OECD (P.3)

2. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thứ nhất, […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ tại một số nước OECD (P.2)

c. Mô hình kiểm toán nội bộ của Anh Anh áp dụng mô hình kiểm toán nội bộ phi tập trung. Kiểm toán viên kiểm toán nội bộ do các Bộ, ngành tuyển dụng và quản lý. Kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình lên cán bộ tài […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ tại một số nước OECD (P.1)

Ngày nay, kiểm toán nội bộ được xem như một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản lý tài chính chính phủ, là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện hoạt động của khu vực nhà nước. Tại các nước OEDC (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), yêu cầu […]

Xem chi tiết