Ứng dụng AI trong xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán

Khái quát về ứng dụng AI trong kiểm toán Trong quá trình kiểm toán, AI có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thực hiện kiểm tra mục nhật ký bằng cách xác định các giao dịch bất thường giữa một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc và phân tích […]

Xem chi tiết

[MỚI] Kiểm toán nội bộ: Thêm một bộ lọc rủi ro cho DN

Dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét ban hành. Theo đó, kiểm toán nội bộ sẽ là một bộ phận bắt buộc đối với các công ty niêm yết và một số loại hình doanh nghiệp. Dự thảo quy định, đối với các […]

Xem chi tiết

[Cập nhật] Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ KTNB trong quản trị rủi ro DN

Kiểm toán nội bộ chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, hầu hết các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam chưa nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ và chức năng của kiểm toán nội bộ trong hoạt động […]

Xem chi tiết

Các hình thức gian lận khoản vay và thẻ tín dụng

Lợi dụng sự cả tin của khách hàng, một số cá nhân, tổ chức đã giả mạo công ty tài chính, sử dụng thủ thuật nhằm cố ý tạo sự nhầm lẫn để lừa dối khách hàng. Thực trạng này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng, tác động đến tinh […]

Xem chi tiết