Không phải người già, thế hệ Z mới là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Covid-19

Theo Pew Research Center và the Resolution Foundation, người lao động thuộc thế hệ này có xu hướng phải làm việc trong một nền kinh tế bị tác động bởi các biện pháp cách ly xã hội nhiều hơn các thế hệ trước. Chia sẻ với CNN, Will Murrell hy vọng sẽ vượt qua kỳ […]

Xem chi tiết