Tỷ lệ sử dụng tiền mặt tại Việt Nam giảm do thanh toán kỹ thuật số

(TBTCO) – Theo kết quả khảo sát của Visa, 74% người tiêu dùng tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong 12 tháng tới. Một khảo sát mới được ủy quyền bởi Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã ghi nhận […]

Xem chi tiết