Tình huống hy hữu: Tập đoàn FLC không còn người trong kiểm toán nội bộ?

Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức. Ngày 9/1, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ của […]

Xem chi tiết

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình: Phát triển chức năng kiểm soát rủi ro, hướng tới mô hình kiểm toán nội bộ

TBTCO) – Kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát triển chức năng kiểm soát rủi ro, trên cơ sở đó từng bước thực hiện kiểm toán nội bộ… là một trong những điểm trọng tâm của cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra mà Kho bạc Nhà nước […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ “Bảo vệ giá trị doanh nghiệp”

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng và đầu tư chưa từng có. Làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu kiểm soát tại các doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng, về hình thức cũng như thực chất, về số lượng cũng như chất lượng. Ban lãnh đạo, ban […]

Xem chi tiết

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19: Trường hợp của Ngân hàng Trung ương các nước Đông Nam Á và khuyến nghị cho Việt Nam

Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 là một cú sốc có quy mô và tính chất chưa từng có, ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất và đời sống của tất cả các quốc gia, lĩnh vực và mọi người dân trên phạm vi toàn cầu, tác động làm […]

Xem chi tiết