Phương pháp phân bổ chi phí: Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Ở mô hình xã hội lớn hơn như các tổ chức doanh nghiệp, việc kiểm soát chi phí luôn là một trong những quyết sách trọng tâm của cấp lãnh đạo. 1. Ý nghĩa thực tiễn của phân bổ chi phí Chi phí là một thuật ngữ tài chính, nhưng đồng thời cũng là cụm […]

Xem chi tiết

Vai trò của Giám đốc tài chính (CFO) trong việc dẫn dắt Công ty thời kỳ khủng hoảng do virut Corona (Covid-19)

Theo Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA), các CFO có vai trò quan trọng trong việc giúp công ty đối phó với sự thiệt hại kinh tế và nguy cơ phá sản mà đại dịch Covid-19 gây ra. Khi bộ phận tài chính đảm nhận ngày càng nhiều vai trò hơn, các CFO trở […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ giúp ngăn ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Ngày 29/3, tại hội thảo “Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết”, ông Trầm Tuấn Vũ, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nhấn mạnh, kiểm toán nội bộ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN), đây là công cụ giúp […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ sẽ phát triển nhanh trong thời gian ngắn sắp tới

Đó là nhận định của ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc Điều hành Smart Train, Đại diện ủy quyền đào tạo duy nhất của Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Mỹ (IIA) tại Việt Nam về triển vọng phát triển của kiểm toán nội bộ (KTNB) ở Việt Nam. Tạp chí Chứng khoán xin giới thiệu […]

Xem chi tiết