Covid-19 Đem Lại Ý Nghĩa Gì Cho Các Nhà Đầu Tư Trong Hiện Tại Và Tương Lai

Covid-19 có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư? John Kattar đã tìm hiểu các tác động của đại dịch này trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với thị trường tài chính. Bài báo này được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Kế toán và Kinh doanh tại […]

Xem chi tiết

Quyền lên tiếng: Công cụ quản lý rủi ro tốt nhất

Cuộc khảo sát năm 2018 của Hiệp hội Ethics & Compliance Initiative’s (ECI) về chủ đề “Đạo đức & sự tuân thủ của nhân viên ở nơi làm việc” (đã khảo sát 5.101 người lao động về văn hóa nơi làm việc và khả năng liệu họ có báo cáo hành vi sai lệch họ […]

Xem chi tiết

Áp lực của nghề kiểm toán trong công ty kiểm toán độc lập

Kiểm toán là một ngành tương đối mới tại Việt Nam, có vai trò to lớn trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đòi hỏi sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Vai trò quan trọng này đã tạo ra những áp lực đối với ngành kiểm toán, nhất là đối với hoạt […]

Xem chi tiết

Nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán

Đó là một trong những nội dung tại Công điện số 786 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa được Tổng KTNN Hồ Đức Phớc ký ban hành ngày 21/7. Để thực hiện thắng […]

Xem chi tiết