Đạo đức của kiểm toán viên

Xây dựng một kiểm toán viên giỏi hơn: Đạo đức trong hành động

Sự thành công của bất kỳ chức năng kiểm toán nội bộ nào đều phụ thuộc như nhau vào sự tuân thủ của chức năng kiểm toán nội bộ với các Chuẩn mực Kiểm toán Nội bộ Toàn cầu và năng lực đạo đức của từng kiểm toán viên nội bộ. Kiểm toán viên nội […]

Xem chi tiết
KTNB phải đưa quản trị doanh nghiệp vào chương trình đánh giá rủi ro và cân nhắc lập kế hoạch kiểm toán trong thời gian tới.

Quản trị doanh nghiệp – yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua trong hoạt động kiểm toán

(BKTO) – Quản trị (G) trong bộ ba ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đóng vai trò then chốt, là xương sống gắn kết các lĩnh vực khác lại với nhau, đảm bảo không chỉ tính hiệu quả của chúng mà còn góp phần vào khả năng phục hồi và phát triển bền […]

Xem chi tiết
Kiểm toán viên nội bộ cần ngày càng nâng cao chuyên môn.

IIASB xem xét ý kiến của công chúng về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ toàn cầu

(BKTO) – Viện Kiểm toán viên nội bộ quốc tế (IIA) vừa qua cho biết, Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế (IIASB) đã hoàn tất việc xem xét ý kiến của công chúng về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ (KTNB) toàn cầu. Dưới sự hướng dẫn của chủ tịch IIASB […]

Xem chi tiết
Quang cảnh cuộc làm việc

Kiểm toán nhà nước đưa ra nhiều kiến nghị về hoàn thiện chính sách thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15

(BKTO) – Các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã làm rõ nhiều nội dung, có nhiều kiến nghị liên quan đến hoàn thiện chính sách, xử lý trách nhiệm; là những căn cứ quan trọng giúp Đoàn giám sát trong quá […]

Xem chi tiết
Các thành viên Tổ chuyên gia thảo luận về Dự án

Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán

(BKTO) – Sáng 14/3, Tổ chuyên gia tư vấn Dự án “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán” của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai Dự án. Phó Tổng Kiểm toán […]

Xem chi tiết