Hoạch định sự nghiệp kiểm toán nội bộ: Khi nào thì nên hành động? Từ Richard Chambers, Chủ tịch & CEO IIA

Mùa hè này, tôi đã có cơ hội để chia sẻ blog từ tài liệu lưu trữ của tôi và nó đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm tại thời điểm được xuất bản. Tuần này, tôi xem xét lại câu hỏi muôn thuở về việc làm thế nào một kiểm toán viên nội […]

Xem chi tiết

Rủi ro khi quay trở lại nơi làm việc: Kiểm toán nội bộ có được đẩy mạnh? Từ CEO IIA

Tác giả: Richard Chambers, Chủ tịch & CEO tổ chức IIA Tuần trước, tôi đã kêu gọi các kiểm toán viên nội bộ “xắn tay áo” vào giúp các tổ chức của họ điều hướng các rủi ro, liên quan đến việc đưa lực lượng lao động trở lại nơi làm việc bình thường. Một […]

Xem chi tiết