Jeff Thomson – Chủ Tịch IMA: Làm Thế Nào Để Kế Toán Quản Trị Giảm Thiểu Rủi Ro Trong Một Thế Giới Không Chắc Chắn

Tin Kế Toán - Tài Chính
Facebook0
LinkedIn

Stock exchange graph

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra là lý do mới nhất để kế toán quản trị kiểm tra lại ERM

Hằng năm vào ngày 06 tháng 05, IMA® (Học viện kế toán quản trị), hiệp hội toàn cầu bao gồm nhiều chuyên gia tài chính, mà tôi chính là CEO, và là dịp kỷ niệm Ngày kế toán quản trị quốc tế®. Mục đích của việc tuân thủ này là để ghi nhận các kế toán quản trị có những đóng góp quan trọng cho tổ chức của họ. Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, những đóng góp này quan trọng hơn bao giờ hết.

Sự đóng góp của các kế toán quản trị sẽ không thể thực hiện được, nếu không có sự hiểu biết về Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) và ứng dụng nó vào công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Với những thách thức cực đoan như COVID-19 đã làm nổi bật tác động của sự kiện “black swan” này – chuỗi sự kiện bất ngờ xảy ra, với rất ít cảnh báo và đây là thời điểm thích hợp để xem xét kỹ hơn về ERM. Các công ty có chiến lược ERM đã có thể tập trung vào  việc tiếp tục kinh doanh, trong khi những công ty không thực hiện, giờ đây đang phải cân nhắc các biện pháp quyết liệt hơn để doanh nghiệp tồn tại.

Jeff Thomson

Jeff Thomson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức IMA

Quản trị rủi ro là một hoạt động tốt nhất được hiện thực trước khi thảm họa xảy ra. Khi nó được thực hiện một cách gấp rút, kế hoạch có thể là đã quá muộn. Với số lượng rủi ro ngày càng tăng trong kinh doanh – từ các cuộc tấn công mạng cho đến đại dịch toàn cầu – điều cần thiết là các công ty áp dụng cách tiếp cận chủ động để đo lường và quản lý rủi ro dưới mọi hình thức, và trong nỗ lực đó, những người chủ chốt liên quan không nên là phát ngôn viên và quản lý khủng hoảng, mà chính là kế toán quản trị. Rất may, kế toán quản trị có một nguồn hướng dẫn rõ ràng về ERM dưới hình thức Ủy ban bảo trợ các tổ chức theo Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp của Ủy ban Treadway Uỷ ban (COSO). IMA là một trong năm nhà đồng tài trợ của COSO, được thành lập để giúp tăng khả năng ngăn chặn gian lận trong các tổ chức. Tôi phục vụ trong Hội đồng quản trị COSO, giữ chức vụ giám đốc.

Khung COSO được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia và các công ty một cách suy nghĩ chi tiết và hành động cụ thể về ERM, từ đó vượt qua cách tiếp cận truyền thống để xử lý khủng hoảng. Năm thành phần tạo thành xương sống của ERM:

 • Quản trị và văn hóa
 • Thiết lập chiến lược và mục tiêu
 • Hiệu suất
 • Đánh giá và sửa đổi
 • Thông tin, truyền thông và báo cáo

Nhưng để những thứ này hoạt động, ERM phải được liên kết trực tiếp với chiến lược tổng thể của công ty. Gần đây tôi đã cung cấp một buổi hội thảo trực tuyến COSO ERM, để trình bày cách thiết lập các thành phần này theo các nguyên tắc. Một phần quan trọng của quá trình đó là trả lời các câu hỏi sau:

 • Bạn đã ghi lại các kế hoạch xử lý khủng hoảng chưa?
 • Bạn có tạo quét môi trường, bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài như thiên tai không?
 • Bạn có các loại rủi ro được xác định và ưu tiên trong ma trận rủi ro của bạn không?
 • Bạn có thường xuyên đánh giá những thay đổi trong môi trường bên trong và bên ngoài của bạn?
 • Bạn có một quy trình truyền thông cho các bên liên quan chính chưa?
 • Bạn có chủ động thảo luận về danh mục rủi ro toàn diện của mình không?

Thảo luận về câu trả lời cho những câu hỏi này một cách cởi mở là rất quan trọng. Tài liệu về vai trò và trách nhiệm mà kết quả cũng là tối quan trọng bởi vì nó làm rõ những gì được mong đợi từ nhân viên và quản lý. Mọi quyết định được thực hiện bởi các bên liên quan chính được đưa ra với ý định bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Điều này là bắt buộc khi khủng hoảng xảy ra.

Kế toán quản trị thường có tầm nhìn rõ ràng nhất về tài chính và chuỗi cung ứng của công ty, vì vậy họ có trách nhiệm nhất khi nói đến ERM. Đó là vị trí kế toán quản trị tối quan trọng và hiểu vai trò của họ vượt qua tài chính truyền thống. Họ cần phải làm việc đa chức năng, với các bộ phận CNTT, bộ phận nhân sự, các phòng ban và một số những người khác để đánh giá rủi ro phi tài chính trong toàn tổ chức. Việc đưa các rủi ro này vào bức tranh lớn hơn cho phép họ xây dựng một khung rủi ro toàn diện. Đây là việc quan trọng mà kế toán quản trị cần làm để chuyển ERM từ các biện pháp phản ứng sang các biện pháp chủ động.

Khi chúng ta quan sát Ngày Kế toán Quản lý Quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và sức khỏe toàn cầu, đáng để phản ánh cả những đóng góp cực kỳ quan trọng của các kế toán quản trị ngày nay đối với ERM – và công việc này vẫn cần phải thực hiện để phù hợp với chiến lược ERM cho mọi chức năng của tổ chức, với chức năng tài chính là cốt lõi của nó.

Link bài viết tiếng anh: https://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2020/05/06/how-management-accountants-mitigate-risk-in-an-uncertain-world/?fbclid=IwAR3ig4C4GbDHESQf82OAv9Ui6PKhPFeA2xEm_BnxZaS8XetFauggzyc-MgI#68c7d04e59c6

 

Jeff Thomson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức IMA

Theo Forbes.com

 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.