kiem-toan-noi-bo-internal-audit-charter-la-gi

Tuyến đầu: Có nên báo cáo tuân thủ cho Kiểm toán nội bộ?

Kiểm Toán Nội Bộ
Facebook0
LinkedIn

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và tuân thủ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa trách nhiệm kiểm toán nội bộ và trách nhiệm tuân thủ trong bối cảnh quản trị doanh nghiệp vẫn là nguồn gây tranh cãi. Việc đưa đơn vị tuân thủ vào phạm vi kiểm toán nội bộ là vấn đề thường xuyên được tranh luận.

Việc hợp nhất chức năng tuân thủ và chức năng kiểm toán nội bộ có thể mang lại lợi ích, chẳng hạn như chia sẻ kiến ​​thức và đơn giản hóa thủ tục – nhưng cũng có những nhược điểm là hạn chế chuyên môn và tạo gánh nặng cho chức năng kiểm toán. Việc hợp nhất các chức năng này có thể có tác động đáng kể đến quản lý rủi ro doanh nghiệp, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động – và một lần nữa, không phải tất cả đều tích cực.

Nguồn: ST.

Những lợi ích

Những người ủng hộ việc sáp nhập tuân thủ và kiểm toán nội bộ cho rằng việc tích hợp các hoạt động kiểm toán và tuân thủ sẽ dẫn đến ít nỗ lực dư thừa hơn, tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Việc đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình có thể làm giảm khả năng xảy ra các sự kiện không tuân thủ và tăng cường sự tuân thủ chung của tổ chức đối với các trách nhiệm pháp lý.Hơn nữa, việc tích hợp các vấn đề tuân thủ vào quy trình đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro tổng thể có thể cho phép tạo ra một chiến lược quản lý rủi ro toàn diện hơn. Người ta có thể tưởng tượng một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp hơn để đánh giá rủi ro và giảm thiểu tác động của chúng.

Một lý do thuyết phục khác để chuyển trách nhiệm tuân thủ sang kiểm toán nội bộ là việc củng cố kiến ​​thức chuyên môn. Kiến thức chuyên môn của nhóm kiểm toán về đánh giá rủi ro và thử nghiệm kiểm soát có thể hữu ích trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ. Một nhóm đa chức năng hợp tác chặt chẽ có thể phát hiện và đánh giá nhanh hơn các mối nguy hiểm mới nổi cũng như áp dụng các chiến lược chủ động để giảm thiểu và ngăn chặn các kết quả tiêu cực tiềm ẩn của chúng.

 Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [Khai giảng CIA: 11/05/2024]

Hạn chế

Việc bổ sung thêm trách nhiệm cho nhóm kiểm toán nội bộ, ngay cả khi các chuyên gia tuân thủ cũng được bổ sung, có thể dẫn đến chức năng kiểm toán bị làm việc quá sức. Kiểm toán viên có thể cảm thấy buộc phải ưu tiên các vấn đề tuân thủ lên trên các chủ đề kiểm toán thích hợp khác, điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Khả năng đưa ra các khuyến nghị khách quan để cải thiện hiệu suất hoạt động và giảm thiểu các mối nguy hiểm trong hoạt động của họ có thể bị hạn chế vì phán đoán của họ có thể bị nghi ngờ. Sự phức tạp của các yêu cầu pháp lý khiến việc đạt được sự cân bằng giữa kiểm toán kỹ lưỡng và đảm bảo tuân thủ trở nên khó khăn hơn. Các tổ chức phải đánh giá cách họ phân bổ nguồn lực và những ảnh hưởng tiềm ẩn của một bộ phận kiểm toán quá tải.

Việc hợp nhất hai chức năng này cũng có thể làm suy yếu chuyên môn trong tổ chức. Tuân thủ bao gồm sự hiểu biết thấu đáo về các quy ước trong ngành, các phương pháp thực hành tốt nhất và các yêu cầu pháp lý ngày càng phát triển. Khi việc tuân thủ được đưa vào quy trình kiểm toán nội bộ, các chuyên gia tuân thủ có thể trở nên tập trung quá mức vào các nhiệm vụ kiểm toán truyền thống của họ. Những kỹ năng đặc biệt và sự đóng góp của các chuyên gia tuân thủ, được trau dồi qua quá trình đào tạo và kinh nghiệm dày dặn, có nguy cơ bị lu mờ trong khuôn khổ kiểm toán nội bộ rộng lớn hơn. Việc mở rộng kinh nghiệm của họ có thể dẫn đến sự suy giảm kỹ năng của các chuyên gia tuân thủ. Tất cả những điều này có thể tác động tiêu cực đến khả năng giám sát các hành động liên quan đến sự tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của nhóm, đồng thời danh tiếng và vị thế pháp lý của tổ chức thậm chí có thể bị nguy hiểm.

Đạt được sự cân bằng phù hợp

Tuân thủ, quản lý rủi ro và quản trị hiệu quả đều rất cần thiết. Các tổ chức phải cân nhắc lợi ích của các thủ tục nâng cao và kiến ​​thức được chia sẻ trước những rủi ro làm quá tải chức năng kiểm toán và hạn chế chuyên môn hóa khi quyết định có nên hợp nhất các hoạt động chuyên môn hay không.

Sự lựa chọn có thể phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp, khả năng chấp nhận rủi ro và vị trí của doanh nghiệp. Trong khi một số công ty có thể thấy việc hợp nhất trách nhiệm tuân thủ và kiểm toán của mình là có lợi, thì những công ty khác có thể muốn tiếp tục hoạt động riêng biệt để tránh gây ra những rủi ro mới.

Nguồn: SABINE CHARLES, DBA, CIA, CRMA, CGAP | IIA 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.