Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc – Nam

Tin Kế Toán - Tài Chính Tin tức chung
Facebook0
LinkedIn

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc khẳng định, quy định kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) không phải là lý do khó kêu gọi doanh nghiệp tham gia các dự án cao tốc Bắc – Nam.

Liên quan đến việc Chính phủ vừa trình Quốc hội cắt giảm các cuộc thanh kiểm tra, kiểm toán trong năm 2020 mà phóng viên đề cập, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho hay, năm 2020 KTNN đã giảm 35% số cuộc kiểm toán so với năm 2019. Khi dịch Covid xảy ra, KTNN đã giảm đầu mối, không thực hiện đối chiếu thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về băn khoăn liệu việc cắt giảm có tạo ra các sai phạm mà không được kịp thời phát hiện hay không, người đứng đầu KTNN khẳng định: “Chúng tôi phải chọn mẫu, chọn điểm trọng yếu để kiểm toán. Những vấn đề quan trọng, nhạy cảm thì vẫn tiến hành kiểm toán. Các đầu mối kiểm toán thì Tổng KTNN sẽ quyết định sau khi có ý kiến của Quốc hội. Giảm đầu mối không có nghĩa là giảm các cuộc kiểm toán, mà là giảm các đối tượng liên quan, các DN, các đơn vị trực thuộc”.

Vẫn theo ông Hồ Đức Phớc, quan trọng nhất trong quá trình kiểm toán là bám sát vào hệ thống 40 chuẩn mực kiểm toán, từ đó có thể xác định và “bịt” được những “lỗ hổng” có khả năng gây ra thất thoát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính. KTNN cũng sẽ áp dụng quy trình lựa chọn trọng yếu và rủi ro trong quá trình kiểm toán.

Về kiểm toán các dự án PPP theo dự thảo Luật PPP, Tổng Kiểm toán cho rằng trách nhiệm của KTNN là phải kiểm toán các dự án PPP mà nhà nước có chủ trương đầu tư và sản phẩm đó bàn giao cho Nhà nước. “Có kiểm toán mới xác định được tính tuân thủ của pháp luật và giá trị công trình mà nhà đầu tư hoàn thành. Đó cũng là cơ sở xác định việc thu hồi vốn cho nhà đầu tư, đảm bảo công khai minh bạch, để mọi người giám sát, đảm bảo không tạo ra gánh nặng cho DN, người dân, cũng không làm thiệt hại cho ngân sách”, ông nói.

Về nhận xét Nhà nước rất khó gọi doanh nghiệp tham gia làm PPP trong dự án cao tốc Bắc Nam mà một lý do là quy định về kiểm toán, ông Hồ Đức Phớc trả lời: “Nếu làm đúng thì không việc gì e ngại. Mọi người đều phải công khai minh bạch. Thực tế vừa qua, kiểm toán 60 dự án PPP thì đã giảm gần 300 năm thu phí. Nếu không kiểm toán thì có thu hồi được các dự án đã thu vượt không, có giảm được thời gian thu phí không?”.

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.